Quản trị rủi ro là gì? Phương pháp quản trị rủi ro doanh nghiệp

0 comment

Quản trị rủi ro là yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh để giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng. Các doanh nghiệp cần xác định và đánh giá các loại rủi ro bên ngoài và bên trong như tài chính, sản phẩm, thị trường, nhân sự, hình ảnh và danh tiếng. Điều này giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định phù hợp và tạo ra một văn hóa chung về quản trị rủi ro. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh để đảm bảo sự bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Quản trị rủi ro là gì?

Quản trị rủi ro là quá trình xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro mà tổ chức đối mặt để đảm bảo sự phát triển và hoạt động hiệu quả. Trong mọi hoạt động và quyết định, việc quản lý rủi ro là một yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo sự thành công và bền vững của một tổ chức.

Quản trị rủi ro là gì? Phương pháp quản trị rủi ro doanh nghiệp

Những rủi ro thường gặp trong quản trị doanh nghiệp

Rủi ro về thị trường

Đây là loại rủi ro thường gặp nhất trong các doanh nghiệp. Sự biến động của thị trường kinh tế có thể làm cho doanh nghiệp đối mặt với cán cân cung cầu bất ổn định. Nếu doanh nghiệp không có sự chuẩn bị trước cho những biến động này thì có thể gặp khó khăn trong việc tăng trưởng và duy trì hoạt động kinh doanh.

Rủi ro về chiến lược

Đôi khi, doanh nghiệp đưa ra những chiến lược không kịp thời hoặc lạc hậu so với sự thay đổi của thị trường, khiến cho chiến lược của doanh nghiệp kém hiệu quả, khả năng cạnh tranh thấp. Để tránh rủi ro này, doanh nghiệp cần phải cập nhật và điều chỉnh chiến lược kinh doanh thường xuyên để phù hợp với môi trường kinh doanh.

Rủi ro về môi trường

Rủi ro về môi trường có thể được thể hiện ở dạng vi phạm quy chế. Các doanh nghiệp có thể mắc phải các hoạt động gây thiệt hại, ô nhiễm cho môi trường hoặc vi phạm luật về sức khỏe con người. Việc đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định về môi trường là một trong những yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Những rủi ro thường gặp trong quản trị doanh nghiệp

Rủi ro về thương hiệu

Thương hiệu tác động đến cả hai mặt tích cực và tiêu cực cho doanh nghiệp. Khi danh tiếng của doanh nghiệp bị ảnh hưởng xấu bởi những nguyên nhân về: gian lận, chất lượng sản phẩm, mức độ hài lòng của khách hàng,… thì doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với rủi ro rất lớn.

Rủi ro về tài chính

Rủi ro về tài chính có thể đến từ nhiều nguyên nhân như thiếu quỹ đầu tư, vay nợ quá mức, chi phí quá cao, lỗ doanh thu… Những rủi ro này có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, ảnh hưởng đến sự phát triển và tồn tại của doanh nghiệp.

Rủi ro về nhân sự

Nhân sự là tài sản quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp, và rủi ro về nhân sự có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh. Ví dụ như việc mất nhân sự chất lượng, nhân viên chưa đủ kỹ năng và năng lực, hay các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự, như bị kiện tụng về lao động, đình công… đều có thể gây rủi ro đến doanh nghiệp.

Rủi ro về an ninh mạng

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, rủi ro về an ninh mạng ngày càng trở nên phức tạp và đáng lo ngại. Tấn công mạng, hack tài khoản, virus… là những rủi ro về an ninh mạng có thể gây thiệt hại lớn đến thông tin và dữ liệu của doanh nghiệp, cũng như ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.

Những rủi ro thường gặp trong quản trị doanh nghiệp

Phương pháp quản trị rủi ro doanh nghiệp

Xác định rủi ro

  • Xác định các rủi ro trong môi trường hoạt động của doanh nghiệp.
  • Có nhiều loại rủi ro khác nhau, ví dụ: pháp lý, môi trường, thị trường.
  • Xác định càng nhiều yếu tố nguy cơ càng tốt.
  • Giải pháp quản lý rủi ro có thể đưa thông tin vào hệ thống quản lý rủi ro.

Phân tích rủi ro

  • Phân tích phạm vi và mức độ nghiêm trọng của rủi ro.
  • Hiểu mối liên hệ giữa rủi ro và các yếu tố khác trong tổ chức.
  • Phản ánh rủi ro vào các tài liệu, chính sách, thủ tục và quy trình kinh doanh khác nhau.
  • Hệ thống sẽ có khung quản lý rủi ro để đánh giá và cho biết tác động của chúng.

Xếp hạng rủi ro

Là cần thiết để quản trị rủi ro hiệu quả. Có hai loại đánh giá rủi ro là định tính và định lượng. Đánh giá rủi ro định tính thường không định lượng được, trong khi đánh giá rủi ro định lượng liên quan đến con số và dễ tự động hóa hơn. Việc xếp hạng rủi ro giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về mức độ rủi ro và đưa ra các quyết định can thiệp phù hợp.

Giải quyết rủi ro

Bằng cách kết nối với các chuyên gia và sử dụng giải pháp quản trị rủi ro để theo dõi và trao đổi thông tin. Rủi ro không thể loại bỏ được hết, cần theo dõi và giám sát chặt chẽ. Hệ thống quản lý rủi ro kỹ thuật số cho phép giám sát toàn bộ khuôn khổ rủi ro và đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp.

Đảm bảo trách nhiệm và vai trò rõ ràng trong quản lý rủi ro

Bằng cách thúc đẩy sự minh bạch và khuyến khích ý kiến của các thành viên trong tổ chức. Thành viên nên được trao quyền và khuyến khích để ứng phó với rủi ro ở cấp độ của riêng họ. Sự tham gia đa dạng và sáng tạo của mọi người sẽ giúp quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Tổng kết

Để hoạt động hiệu quả và bền vững, doanh nghiệp phải có một chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả và xử lý rủi ro kịp thời. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải dành nguồn lực để đầu tư và tăng cường an ninh mạng, quản lý tài chính, quản lý nhân sự và nhận thức về thương hiệu nhằm giảm thiểu rủi ro và đạt được thành công trong hoạt động kinh doanh.