Cổ phiếu TotalEnergies SE (EPA:TTE) đang gặp khó khăn nhưng các yếu tố cơ bản vẫn tỏ ra mạnh mẽ: Liệu thị trường đã đánh giá sai?

0 comment

Cổ phiếu TotalEnergies SE (EPA:TTE) đang gặp khó khăn nhưng các yếu tố cơ bản vẫn tỏ ra mạnh mẽ: Liệu thị trường đã đánh giá sai?

Tuần vừa qua, giá cổ phiếu của TotalEnergies (EPA:TTE) đã ghi nhận một sự giảm 2,2%, tạo ra một thời kỳ khó khăn. Tuy nhiên, nếu ta quan sát kỹ, ta có thể nhận thấy rằng tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty có thể đồng nghĩa với khả năng tăng giá trị của cổ phiếu trong tương lai dài, bởi thị trường thường đánh giá cao các công ty có tình hình tài chính tốt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào ROE (Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu) của TotalEnergies.

ROE, hay còn gọi là lợi tức trên vốn chủ sở hữu, là một công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả của một công ty trong việc sinh lời từ vốn mà công ty thu được từ các cổ đông. Đơn giản, ROE cho thấy lợi nhuận mà mỗi đô la đầu tư của cổ đông có thể tạo ra.

ROE được tính như thế nào?

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có thể được tính bằng cách sử dụng công thức:

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận ròng (từ hoạt động liên tục) ÷ Vốn chủ sở hữu

Vì vậy, dựa trên công thức trên, ROE cho TotalEnergies là:

18% = 21 tỷ đô la Mỹ ÷ 115 tỷ đô la Mỹ (Dựa trên 12 tháng cuối cùng tính đến tháng 12 năm 2022).

Trong 12 tháng vừa qua, công ty đã thu được lợi nhuận sau thuế. Điều này có nghĩa là với mỗi 1 € vốn cổ phần của cổ đông, công ty đã tạo ra 0,18 € lợi nhuận.

Mối quan hệ giữa ROE và tăng trưởng thu nhập là gì?

Đến nay, chúng ta đã hiểu rằng ROE là một chỉ số đo lường hiệu quả của công ty trong việc tạo ra lợi nhuận. Từ số tiền lợi nhuận mà công ty tái đầu tư hoặc “giữ lại”, chúng ta có thể đánh giá tiềm năng tăng trưởng thu nhập của công ty. Nhìn chung, khi các yếu tố khác không thay đổi, các công ty có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ giữ lại lợi nhuận cao, thường có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với những công ty không có những thuộc tính tương tự này.

Tăng trưởng thu nhập của TotalEnergies và ROE 18%

Đầu tiên, ROE của TotalEnergies có vẻ khá ổn định và đáng chấp nhận. Ngoài ra, tỷ lệ ROE của công ty cũng vượt trội so với mức trung bình của ngành, là 15%. Có lẽ điều này đã đóng góp vào việc TotalEnergies đạt được mức tăng trưởng đáng kể là 14% trong 5 năm gần đây.

Tiếp theo, so sánh với mức tăng trưởng thu nhập ròng của ngành, chúng ta thấy rằng mức tăng trưởng của TotalEnergies rất ấn tượng, vượt xa mức trung bình của ngành chỉ là 0,3% trong cùng giai đoạn. Điều này thực sự là một thành tựu đáng khen ngợi.

Tăng trưởng thu nhập của TotalEnergies và ROE 18%

Tăng trưởng thu nhập đóng vai trò quan trọng trong việc định giá cổ phiếu. Nhà đầu tư cần xem xét liệu mức tăng trưởng thu nhập dự kiến đã được tính vào giá cổ phiếu hay chưa. Điều này sẽ giúp họ đánh giá xem cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng hay không, và liệu thị trường đã định giá triển vọng tương lai của TotalEnergies chưa. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong báo cáo nghiên cứu về giá trị nội tại mới nhất của chúng tôi, bao gồm đồ họa và thông tin hữu ích.

TotalEnergies có sử dụng hiệu quả lợi nhuận của mình không?

TotalEnergies đã duy trì tỷ lệ chi tiêu trung bình trong ba năm là 38%, cho thấy công ty giữ lại 62% lợi nhuận còn lại. Điều này cho thấy việc trả cổ tức của công ty được thực hiện tốt và với tăng trưởng khá mạnh mà công ty đang chứng kiến, có vẻ như ban lãnh đạo đang tái đầu tư thu nhập một cách hiệu quả.

Hơn nữa, TotalEnergies đã liên tục trả cổ tức trong ít nhất mười năm, cho thấy sự nghiêm túc của công ty trong việc chia sẻ lợi nhuận với cổ đông. Dựa trên các dữ liệu đồng thuận mới nhất từ các nhà phân tích, chúng tôi nhận thấy công ty dự kiến tiếp tục chi trả khoảng 38% lợi nhuận trong ba năm tới. Tuy nhiên, dù không có thay đổi dự đoán về tỷ lệ chi tiêu, ROE của TotalEnergies được ước tính sẽ giảm xuống 13%.

Phần kết luận

Nhìn chung, chúng tôi rất hài lòng với hiệu suất của TotalEnergies. Đặc biệt, chúng tôi rất ấn tượng khi công ty đang đặt nhiều nguồn lực vào hoạt động kinh doanh và cùng với tỷ suất lợi nhuận cao, đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong thu nhập. Trên cơ sở nghiên cứu các dự báo mới nhất từ các nhà phân tích, chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù thu nhập của công ty đã tăng trong quá khứ, nhưng các nhà phân tích dự đoán rằng thu nhập trong tương lai có thể giảm. Để biết thêm về dự báo tăng trưởng thu nhập trong tương lai của công ty, hãy tham khảo báo cáo miễn phí này về dự báo của các nhà phân tích để có thông tin chi tiết hơn.

Copyright © 2022 Traderpedia. All rights reserved